843.507.9977

COPYRIGHT 2020 CELIA'S OF CHARLESTON

  • Instagram Social Icon
  • Wix Facebook page
  • Pinterest App Icon
Mozzarella and Tomato Bocconcini

Fresh Mozzarella, grape tomatoes and basil pesto